Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI KUJAWSKIEZIOŁA.PL I SŁOIKNATURY.PL

W związku z działalnością Administratora w ramach serwisów kujawskieziola.pl oraz sloiknatury.pl przetwarzane są Twoje dane osobowe zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie).

1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Kujawskie Zioła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skibicach, adres: Skibice 13, 87-850 Choceń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000362997, numer NIP: 8883085386, numer REGON: 340796530, kapitał zakładowy: 640000,00 zł opłacony w całości.

2. Jak możesz skontaktować się z Administratorem?
Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem następujących środków:

 • −  pocztą elektroniczną pod adresem: biuro@kujawskieziola.pl,

 • −  telefonicznie korzystając z numeru telefonu: tel. +48 54 252 84 18,

 • −  listownie, poprzez wysłanie przesyłki na adres: Kujawskie Zioła sp. z o.o., Skibice

  13, 87-850 Choceń.

  3. Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
  Prawna podstawa przetwarzania danych osobowych różni się w zależności od sytuacji opisanych poniżej:

Jeżeli odwiedzasz strony internetowe

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • −  zapewnienia prawidłowego działania strony,

 • −  monitorowania ruchu,

 • −  weryfikacji sposobu korzystania ze strony

  internetowej,

 • −  wyświetlania reklam i prowadzenia działań

  marketingowych,

kujawskieziola.pl lub sloiknatury.pl

− ewentualnego przeciwdziałania działaniom niezgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Dane te zapisujemy w szczególności w ramach plików cookie oraz logów dotyczących odwiedzin strony internetowej. Tymi danymi może być Twój adres IP lub rejestrowanie działań podejmowanych na stronie.

Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, przy czym prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest zapewnienie prawidłowego działania strony, prowadzenie statystyk dotyczących działania strony internetowej, wyświetlanie reklam, przeciwdziałanie oszustwom i naruszeniom przepisów prawa.

Jeżeli korzystasz z formularza kontaktowego znajdującego się na naszych stronach internetowych lub wysyłasz nam wiadomość na podane w ramach stron adresy e-mail lub kontaktujesz się z nami listownie lub telefonicznie

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, takie jak Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, adres listowny lub głos w celu kontaktowania się z Tobą i wymiany wiadomości.

Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest konieczność przetwarzania danych w celu kontaktu z osobami i udzielenia im odpowiedzi na zadane pytania.

Jeżeli zakładasz Konto

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu umożliwienia stworzenia i prowadzenia Konta Użytkownika, w tym korzystania z jego funkcjonalności. W takiej sytuacji przetwarzać będziemy Twoje imię i nazwisko, adres e- mail, numer telefonu oraz dane adresowe.

w naszym serwisie sloiknatury.pl

W takich przypadkach podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne zawarcia oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Jeżeli dokonujesz zakupów w ramach naszego sklepu internetowego sloiknatury.pl bez założenia Konta Użytkownika.

W ramach sklepu internetowego sloiknatury.pl możliwe jest złożenie zamówienia dotyczącego oferowanych przez nas produktów. W takiej sytuacji przetwarzamy Twoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i adres wysyłki oraz telefon w celu nawiązania oraz wykonania umowy pomiędzy nami i Tobą.

W takich przypadkach podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne zawarcia oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Ponadto, przetwarzamy Twoje dane w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z zawieraniem umów, w szczególności rachunkowych i podatkowych – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, umożliwiającego przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Jeżeli kontaktujesz się z nami w celu nawiązania współpracy lub jesteś już naszym Klientem, Dostawcą, Usługodawcą albo współpracujesz z nami na podstawie umowy cywilnoprawnej

Jeżeli kontaktujesz się z nami w celu rozpoczęcia korzystania z naszych usług, wówczas przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.

Jeśli jesteś już naszym Klientem, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania naszej umowy.

W takich przypadkach podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust.

 

1 lit. b) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne zawarcia oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

Ponadto, przetwarzamy Twoje dane w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z zawieraniem umów, w szczególności rachunkowych i podatkowych – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, umożliwiającego przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Jeśli jesteś osobą, która występuje w imieniu naszego Klienta, Dostawcy lub Usługodawcy (czyli podmiotu, która zawarł z nami umowę) i w związku z tym kontaktujesz się z nami, działając jako przedstawiciel Klienta, Dostawcy lub Usługodawcy (np. jako członek zarządu, pracownik lub współpracownik)

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia oraz wykonania umowy pomiędzy nami a Klientem, Dostawcą lub Usługodawcą.

Prawną podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, który wskazuje, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest właśnie wykonanie umowy pomiędzy nami a naszym Klientem, Dostawcą lub Usługodawcą co wymaga kontaktowania się z przedstawicielami Klienta, Dostawcy lub Usługodawcy.

Gdy musimy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom oraz ewentualnemu dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami

Przetwarzamy Twoje dane także w celu obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes – w takim przypadku przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, które stanowi, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora.

Jeżeli wchodzisz na nasz fanpage na Facebooku, Instagramie, TikToku czy YouTube, obserwujesz je

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu monitorowania ruchu i prowadzenia działań marketingowych dotyczących naszych usług. W ramach tych portali społecznościowych możemy kierować do

lub reagujesz na nasze posty

Ciebie treści marketingowe (wyświetlać posty oznaczone jako sponsorowane) zgodnie z regulaminem tych platform.

Dane związane z działalnością naszego fanpage na Facebooku, Instagramie, YouTube, TikToku przetwarzamy na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, czyli na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przy czym prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest prowadzenie statystyk i działań marketingowych.

Jeżeli zamieszczasz opinie lub recenzje o produktach, które sprzedajemy za pomocą serwisu sloiknatury.pl

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w postaci imienia lub pseudonimu w celu umożliwiania Ci wystawiania ocen i recenzji zakupionych produktów.

Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest konieczność przetwarzania danych w celu umożliwienia dzielenia się opiniami dotyczącymi zakupionych od nas produktów.

Jeżeli rejestrujesz się do naszego newslettera

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wysyłki newslettera.

Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest prowadzenie działań marketingowych i reklamowych, które następują za pomocą newslettera.

Administrator pragnie wskazać, że w celu przedstawienia oferty za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub

 

urządzeń telekomunikacyjnych, pozyskuje on zgody stosownie do wymogów wynikających z przepisów prawa. Zgoda na otrzymywanie wiadomości newsletter jest wymagana na podstawie przepisów Prawa Telekomunikacyjnego właśnie w odniesieniu do wysyłki wiadomości marketingowych, takich jak newsletter.

4. Komu mogą zostać udostępnione Twoje dane osobowe?
W celu prawidłowego świadczenia przez nas usług korzystamy z pomocy niektórych podmiotów trzecich. Dlatego podane przez Ciebie dane osobowe mogą zostać przekazane:

 • →  podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi hostingowe – Shoper Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (ul. Pawia 9, 31-154 Kraków),

 • →  podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi kurierskie i pocztowe – DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa), DHL Parcel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa), InPost sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków),

 • →  podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi pośrednictwa płatności – Polski Standard Płatności sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Warszawa), Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (ul. Powstańców Warszawy 6, 81- 718 Sopot),

 • →  podmiotowi odpowiedzialnemu za wysyłkę newslettera – FreshMail sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (al. 29 listopada 155C, 31-406 Kraków),

 • →  podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi analityczne, marketingowe i usługi pośrednictwa płatności, a także zarządzającemu portalem społecznościowym YouTube – Google Ireland Ltd. oraz Google LLC z siedzibą w Mountain View w Kalifornii. Prawną podstawą do przekazania danych do Stanów Zjednoczonych są Standardowe Klauzule Umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską,

 • →  podmiotowi, który zarządza portalem społecznościowym Facebook i Instagram oraz podmiotowi, który udostępnia narzędzia marketingowe i analityczne Facebook Pixel – Meta Platforms Ireland Limited oraz Meta Platforms Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, USA. Prawną podstawą do przekazania danych do USA jest zawarcie umowy zawierającej Standardowe Klauzule Umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską,

 • →  podmiotowi, który zarządza portalem TikTok–TikTok TechnologyLtd. z siedzibą w Dublinie, Irlandii.

5. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Dokładamy starań, by przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak długo są one rzeczywiście niezbędne, a po tym czasie je usuwamy. Czas przechowywania Twoich danych osobowych zależy od tego, w jaką interakcję z nami wchodzisz:

 • →  Jeżeli jesteś osobą, która weszła na naszą stronę internetową, przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo korzystasz ze strony oraz przez okres do 14 miesięcy po jej opuszczeniu.

 • →  W przypadku skontaktowania się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub za pomocą poczty elektroniczne, poczty zwykłej lub telefonicznie– przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo trwa kontakt pomiędzy nami oraz przez okres 3 kolejnych miesięcy.

 • →  Jeśli jesteś osobą tworzącą Konto Użytkownika – przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo obowiązuje zawarta pomiędzy nami umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (czyli tak długo jak istnieje Twoje Konto Użytkownika). Przetwarzamy Twoje dane osobowe przez 6 lat od zakończenia roku, w którym usunięte zostało Twoje Konto Użytkownika.

 • →  Jeśli zamieszczasz komentarze i opinie przy konkretnych produktach – przetwarzamy do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub przez nas, nie dłużej niż przez 5 lat.

 • →  Jeśli nawiązałeś z nami współpracę, kupiłeś od nas produkt lub jesteś przedstawicielem naszego kontrahenta, przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres 6 lat od zakończenia współpracy lub kupna produktu.

 • →  Jeżeli zarejestrowałeś się do newslettera – przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu aż wypiszesz się z naszej listy mailingowej lub do zakończenia prowadzenia przez nas działań promocyjnych.

6. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

Prawo dostępu

Możesz żądać od nas potwierdzenia, że Twoje dane osobowe są przetwarzane oraz uzyskania stosownych informacji na ten temat, w tym informacji jakie dane są przetwarzane i w jakim celu.

Prawo do sprostowania

Masz prawo żądać niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych

Masz prawo żądać niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

→ dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

 • →  wniosłaś/wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

 • →  dane osobowe były przetwarzane nie zgodnie z prawem;

 • →  dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z

  obowiązku prawnego.
  Nie ma to zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne:

 • →  do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

 • →  do wywiązania się z prawnego obowiązku nałożonego na

  administratora, wymagającego przetwarzania danych;

 • →  do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli:

 • →  kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

 • →  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

 • →  nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 • →  wniosłaś/wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych–do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Prawo żądania przeniesienia danych

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące oraz przesłać te dane osobowe innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany.

Prawo do

Prawo do

Masz prawo do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

wniesienia skargi

Masz prawo do wyrażenia sprzeciwu w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

wyrażenia sprzeciwu

Prawo do cofnięcia zgody

Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na

 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Możliwość cofnięcia zgody dotyczy również przetwarzania danych osobowych w sytuacjach, gdzie pozostałe przepisy prawa wymagają zgody (np. w przypadku wysyłki komunikatów marketingowych na bazie przepisów Prawa Telekomunikacyjnego).

7. O czym jeszcze warto wiedzieć?
Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia lub wykonywania z nami umowy brak podania danych może skutkować niemożnością świadczenia przez nas usług.

Pliki Cookie

Pliki cookie to małe pliki, umożliwiające lub ułatwiające korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej. Mogą być zapisywane na Twoim urządzeniu bezpośrednio przez nas lub przez podmioty trzecie, z którymi współpracujemy. W ramach korzystania z plików cookie możemy przetwarzać dane osobowe, w szczególności takie jak adres IP, historia korzystania ze strony internetowej, czy też informacje o używanym urządzeniu lub oprogramowaniu. Stosowane przez nas pliki cookie są związane z funkcjonowaniem naszej strony internetowej, służą do kontroli ruchu na stronie, tworzenia statystyk w zakresie korzystania ze strony przez jej użytkowników, podejmowaniu działań marketingowych, zapobieganiu błędom i usterkom technicznym, zapewnieniu bezpieczeństwa strony czy też zapobieganiu nadużyciom i naruszeniom prawa.

Wyróżnia się następujące pliki cookie:

Cookie sesyjne: są przechowywane na urządzeniu w czasie, w którym korzystasz z naszej strony internetowej (są usuwane po zamknięciu przeglądarki). Cookie sesyjne umożliwiają prawidłowe korzystanie z naszej strony internetowej. Ich zablokowanie może skutkować wystąpieniem błędów lub uniemożliwieniem skorzystania ze strony.

Cookie trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu ich skasowania lub do momentu ich wygaśnięcia.

Wykorzystanie plików cookie opiera się o Twoją zgodę, wyrażoną stosownie do treści przepisu art. 173 § 1 ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Wskazujemy, że brak takiej zgody

lub późniejsze usunięcie plików cookie może skutkować niemożnością skorzystania z funkcjonalności strony.

Istnieje możliwość ograniczenia lub wyłączenia plików cookie w ramach Twojego urządzenia, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Przeglądarki internetowe umożliwiają wyłączenie wszystkich plików cookie lub ich części (np. pochodzącej od podmiotów trzecich). W przypadku wyłączenia plików cookie w części, na Twoim urządzeniu mogą zostać zapisane pliki cookie generowane przez naszą stronę, umożliwiające prawidłowe działanie strony. W przypadku ograniczenia stosowania plików cookie, korzystanie z naszych poszczególnych usług świadczonych może mieć jednak charakter ograniczony, a w niektórych wypadkach może okazać się niemożliwe.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium